IMG-LOGO

Türkmen halkynyň Milli Lideri
Gurbanguly Berdimuhamedow:

– Magtymguly döwürdeşlerini, halky adalatly jemgyýetiň, bagtly ýaşaýşyň gözbaşynyň nämedigine düşünmäge, millet hökmünde özüni tanamaga ugrukdyrdy. Öz iliniň asuda, parahat durmuşda ýaşamagyny, ylymly-bilimli bolmagyny, medeniýetiniň beýgelmegini arzuwlan beýik şahyr halkyna pähim-parasatdan we şirin duýgulardan püre-pür bolan ajaýyp şygyrlar hazynasyny miras galdyrdy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri
Gurbanguly Berdimuhamedow:

– Magtymguly Pyragy türkmen halkynyň taryhynyň iň çylşyrymly döwründe ýaşan, agzybirlik, garaşsyzlyk, özbaşdak döwlet gurmak ýaly beýik maksatlara öz döredijiligi bilen gulluk eden ynsanperwer şahyrdyr.

Öwreniji alymlar
Okamak
Öwreniji alymlar
Ylmy makalalar
Okamak
Ylmy makalalar
Belli şahslaryň pikirleri
Okamak
Belli şahslaryň pikirleri
Publisistik makalalar
Okamak
Publisistik makalalar